przejdź do treści | przejdź do menu głównego | przejdź do menu pomocniczego


Kontakty

Nasz adres do korespondencji:

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament Informatyki
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Adres Departamentu Informatyki:
ul. Bracka 4
00-502 Warszawa
adres e-mail: sekretariat.di@mpips.gov.pl

Stanowisko

Kontakt

Dyrektor Departamentu Informatyki

Marek Kulawczyk
tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki

Dorota Dołkowska
tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Naczelnik Wydziału Systemów
Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego

Katarzyna Kosiewicz
tel. (22) 661-18-28
fax (22) 661-18-46

Gł. Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych

Tadeusz Paprzycki 
tel. (22) 661-18-29

Referendarz - odpowiedzialny  
za eksploatację aplikacji,

Kamil Krzyżanowski
tel. (22) 661-18-22

Specjalista - odpowiedzialny
za eksploatację aplikacji.

Tomasz Wlizło 
tel. (22) 661-18-50

Starszy Specjalista - odpowiedzialny za za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznyc.

Agata Gago
tel. (22) 661-18-32

Referendarz - odpowiedzialny  
za eksploatację aplikacji.

 Paulina Banasiak
tel. (22) 661-18-31

Referendarz - odpowiedzialny  
za eksploatację aplikacji.
Olga Perzyna
tel. (22) 661-18-30