przejdź do treści | przejdź do menu głównego | przejdź do menu pomocniczego


Kontakty

Nasz adres do korespondencji:

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament Informatyki
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Adres Departamentu Informatyki:
ul. Bracka 4
00-502 Warszawa
adres e-mail: sekretariat.di@mpips.gov.pl

Stanowisko

Kontakt

Dyrektor Departamentu Informatyki

Marek Kulawczyk
tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki

Dorota Dołkowska
tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Naczelnik Wydziału Systemów
Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego

Katarzyna Kosiewicz
tel. (22) 661-18-28
fax (22) 661-18-46

Radca Ministra - odpowiedzialny za eksploatację SI EKSMOoN

Tadeusz Kopczyński 
tel. (22) 661-18-38

Gł. Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych

Tadeusz Paprzycki 
tel. (22) 661-18-29

Gł. Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz kontakt  z Dostawcami

Ewa Bieńkowska
tel. (22) 661-18-30

St. Specjalista - odpowiedzialny za projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz kontakt  z Dostawcami

Joanna Wieczorek
tel. (22) 661-18-27

Referendarz - odpowiedzialny  
za eksploatację aplikacji, zamieszczanie informacji na stronie www.politykaspoleczna.gov.pl
oraz opiekę nad laboratorium testowym

Kamil Krzyżanowski
tel. (22) 661-18-22

Referendarz - odpowiedzialny
za eksploatację aplikacji.

Tomasz Wlizło 
tel. (22) 661-18-50

Referendarz - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

Agata Gago
tel. (22) 661-18-32